Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

 

Op welke leeftijd beginnen met kleedgeld? 

 

Kinderen van een jaar of twaalf, dertien zijn vaak al heel goed in staat de verantwoordelijkheid voor hun eigen kledingbudget te dragen. U kunt er voor kiezen een deel
van het bedrag op een bankrekening te storten. Zo leert u kind ook met giraal geld omgaan. In het begin kunt u uw kinderen natuurlijk een handje helpen, bijvoorbeeld door
samen met hen op papier te zetten wat er nodig is, wat het ongeveer zal kosten en wanneer het moet worden aangeschaft.

Voor ouders heeft het geven van kleedgeld aan hun kinderen een aantal voordelen. Ze weten dan precies wat ze per maand aan kleding voor hun kinderen kwijt zijn. Bovendien kan het nogal wat discussies over kledingaankopen schelen, als ouders en kind hebben afgesproken dat het kind zelf hiervoor verantwoordelijk is.

Hoe starten met kleedgeld? 

Maak uw kind erop attent dat er regelmatig geld opzij moet worden gelegd voor duurdere zaken, bijvoorbeeld een winterjas. Spreek een vast tijdstip af waarop u het kleedgeld geeft (of overmaakt). Dat kan een keer per maand zijn, of een keer per kwartaal, bijvoorbeeld wanneer u de kinderbijslag ontvangt. Spreek goed af wat het kind van het kleedgeld moet doen. Moeten bijvoorbeeld ondergoed, sportkleding en kledingreparaties ook van het kleedgeld worden betaald? Het is voor zowel kind als ouders prettig als hierover duidelijkheid bestaat. Maak ook afspraken over de eisen waaraan de garderobe van het kind moet voldoen. Verwacht u dat het kind er ook voor zorgt dat er nette kleding voor 'gelegenheden' in de kast hangt? Het kleedgeldbedrag moet natuurlijk zijn afgestemd op de eisen die u op kledinggebied aan het kind stelt.

Hoeveel kleedgeld moet ik geven?

Hoeveel kleedgeld u geeft, hangt om te beginnen af van het bedrag dat in het gezin aan kleding kan worden besteed. En dat is weer afhankelijk van zaken als het inkomen, hoogte van de vaste lasten (zoals huur of hypotheek, gas en licht verzekeringen en telefoon). Daarnaast is ook van belang wat u aan kleding wilt besteden; wordt er in het gezin weinig of juist veel belang aan kleding gehecht? Om deze redenen is het eigenlijk niet goed mogelijk om concrete kleedgeldbedragen te adviseren. Maar voor wie geen idee heeft hoeveel er per maand voor kleding nodig is, kunnen enkele richtlijnen toch wel handig zijn. Daarom noemen we hier enkele gemiddelde bedragen, onder de uitdrukkelijke vermelding dat dit geen normbedragen zijn.

De bedragen die gemiddeld aan kleding worden uitgegeven, lopen uiteen van € 20 tot € 60 per persoon per maand. Uit een onderzoek dat is gehouden onder 7.500 scholieren van het voortgezet onderwijs blijkt dat een scholier gemiddeld ongeveer € 42 per maand aan kleding uitgeeft. Dit is ook het minimale bedrag per maand dat echt noodzakelijk is. Dat jongeren het redden met het minimale bedrag komt ook doordat veel ouders meebetalen. 28% van de ouders betaalt mee aan de kleding. Bij het bepalen van het kleedgeldbedrag is het mede daarom zeer belangrijk dat u goede afspraken maakt over wat wel en niet voor dit bedrag aangeschaft dient te worden.

De eerste keren dat uw kind het kleedgeldbedrag in handen krijgt - meestal een groot bedrag in vergelijking met zakgeld - kan er natuurlijk best iets misgaan. Zo kan het gebeuren dat uw zoon of dochter in een keer al het geld uitgeeft aan een paar hele dure sportschoenen die niet echt nodig waren, zodat er geen geld meer over is om de oude versleten spijkerbroek te vervangen. In dat geval zal die broek toch nog een tijdje langer mee moeten. U hoeft dan echt niet onmiddellijk in te grijpen van zulke dingen leren uw kinderen alleen maar; voortaan zal zoon of dochterlief zich waarschijnlijk wel een keer bedenken voordat al het geld besteed wordt aan iets dat niet zo heel hard nodig is.

Mijn kind komt niet met kleedgeld uit

U wilt uw kinderen natuurlijk een redelijk kleedgeldbedrag geven. Maar wat u heel redelijk vindt, kan in de ogen van uw kinderen veel te weinig zijn. Kinderen hebben vaak kostbare wensen op kledinggebied. Maar u heeft nog andere uitgaven waar U rekening mee moet houden. Het is dus heel goed mogelijk dat uw kinderen niet al hun kledingwensen kunnen bekostigen van hun kleedgeld. Eventueel kunnen ze het kledingbudget dan zelf aanvullen: met een deel van het eigen zakgeld, of met de inkomsten uit een bijbaantje. En verder zullen ze toch moeten leren uit te komen met een bepaald budget; als ze later zelfstandig zijn zullen ze ook hun wensen moeten afstemmen op hun inkomen. Trouwens, in de praktijk blijkt vaak dat kinderen heel inventief kunnen zijn, en dat ze met een beperkt budget nog heel wat van hun garderobe kunnen maken.
Lees verder: Nibud